Cestování a prevence

Chystáte se do tropů či subtropů? Plánujete cestu po Evropě? Vaše první kroky by neměli zapomenout na návštěvu očkovacího centra. Zjistili jsme pro vás pár užitečných informací, které vám pomůžou k snadné prevenci před samotnou cestou. Ptali jsme se paní MUDr. Hany Ševčíkové z centra očkování a cestovní medicíny Avenier.

Při cestě do kterých zemí je dnes očkování povinné a o která očkování se převážně jedná?

Jediným povinným očkováním je v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy aktivní imunizace proti žluté zimnici. Toto onemocnění se vyskytuje v Africe, především v rovníkové oblasti a v amazonské části Jižní Ameriky. Jedná se o velmi závažné virové onemocnění přenášené komáry, které může končit i úmrtím. Existuje řada zemí, které vyžadují předložení mezinárodního osvědčení o očkování proti žluté zimnici v mezinárodním očkovacím průkazu a bez certifikátu neumožní cestovatelům vstup do země. Stejně tak může být vyžadováno předložení certifikátu při cestování ze země s výskytem žluté zimnice do země bez jejího výskytu, jako prevence zavlečení tohoto onemocnění.

Platí některá očkování i pro cestování po Evropě?

Evropa je území, kde se můžeme setkat s řadou rizik, proti kterým nás očkování chrání. Proto jsou u nás (i jinde v Evropě a ve světě) realizována pravidelná očkování proti tetanu, dávivému kašli, záškrtu, infekcím, které způsobuje Haemophilus influaenzae typu b, dětské obrně, virové hepatitidě typu B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Kromě těchto pravidelných očkování je možné využít očkování nadstandardní, která nás chrání před dalšími onemocněními. Především před klíšťovou meningoencefalitidou a virovými hepatitidami. Stále přetrvává epidemie virové hepatitidy A v JM kraji, k dnešnímu dni postihla již 488 osob. Tímto onemocněním se můžeme nakazit i v Evropě, riziková je například i oblíbená oblast Středozemního moře. Virová hepatitida typu B může být také nevítaným suvenýrem z cest, přenáší se například krví, pohlavním stykem a tetováním. Při cestách po Evropě je potřebné platné očkování proti tetanu, původce tetanu je běžně přítomen v půdě a riziko nákazy hrozí při kontaminovaných hlubokých poraněních. V některých zemích se můžeme setkat s rizikem vztekliny, například na Balkáně a na Slovensku. V současné době probíhají v Evropě epidemie spalniček, jedna z nich v Ostravě a jejím okolí, k dnešnímu dni onemocnělo 78 osob, z toho více než polovina dospělých. Dalším možným preventabilním rizikem je vážné meningokokové onemocnění, očkování se doporučuje například ale nejen před návštěvami hromadných sportovních akcí, festivalů a podobně. Tento výčet není konečný.

Je nějaká minimální doba pro aplikaci očkování před cestou?

Ideální čas na přípravu je 4 – 6 týdnů, ale i těsně před cestou se dá realizovat očkování, zejména pokud se jedná o delší cesty. Tvorba protilátek sice trvá obvykle 14 dnů, ale může chránit zdraví alespoň v další části pobytu. Vždy se dá před cestou vybavit cestovní lékárnička, pořídit repelenty, filtrační láhev na vodu a další nezbytnosti, které učiní naši cestu bezpečnější.

Pokud jako cestovatel potřebuji nějakou konzultaci ohledně očkování, můžu o ni někde požádat?

Konzultace a následnou prevenci poskytuje síť Center očkování a cestovní medicíny Avenier. Naše ordinace fungují ve všech krajských a i některých menších městech. Na webu společnosti Avenier je k dispozici přehled základních rizik a také seznam jednotlivých zemí s doporučenou prevencí před jejich návštěvou. Naše společnost poskytuje také webovou poradnu pro zájemce o očkování. Ke konzultaci je možné se objednat na www.avenier.cz nebo na bezplatné lince 800 123 321.

Když se nechám včas očkovat, mám již “vyhráno”?

Pokud je člověk řádně a včas očkován před určitým onemocněním, výrazně snižuje riziko onemocnění, v některých případech dochází minimálně ke zmírnění průběhu onemocnění. Spolehlivost a efektivita očkovacích látek je vysoká. Součástí ochrany zdraví na cestách je však i zodpovědné chování odpovídající místním rizikům, ochrana před nákazami přenášenými hmyzem, bezpečné stravování a konzumace kvalitní pitné vody a nápojů, režimová opatření odpovídající zdravotnímu stavu a další opatření, o kterých se můžete dozvědět právě při konzultaci.

Plánuji zůstat v subtropech delší dobu, bude mi stačit jedna dávka očkování?

Subtropické a tropické oblasti skýtají řadu rizik, před některými onemocněními může ochranu poskytnout jen jedna dávka, ale řada vakcín se podává ve více dávkách a ochrana nastupuje teprve například po 2. nebo 3. dávce.

Doporučíte mi používání filtrační láhve na vodu? Funguje to?

Bezpečná pitná voda je jedním ze základních předpokladů bezpečného návratu z cest. Existují výrobci, kteří nabízejí filtrační láhve vybavené antimikrobiálním filtrem s účinností 99,9% na bakterie a viry. Tyto lahve doporučuji našim klientům a sama s nimi cestuji s dobrou zkušeností. Prostřednictvím kontaminované vody se můžeme nakazit celou řadou onemocnění, používáním kvalitní pitné vody toto riziko můžeme eliminovat.

Co by nemělo chybět v lékárničce cestovatele?

Především základní léky, které cestovatel užívá pravidelně, ideálně ve dvojnásobném množství, rozdělené do dvou zavazadel během cesty. Dále by neměly chybět účinné repelenty, léky na prevenci a terapii cestovatelských průjmů včetně prostředků na přípravu rehydratačních roztoků, prostředky na filtraci vody, desinfekci rukou, léky na zmírnění potíží po bodnutí hmyzem, požahání medúzami, prostředky na desinfekci a hojení ran a dále léky na teplotu, bolest, alergie, vitamíny, oční kapky, prostředky k základnímu ošetření drobných poranění, opalovací krémy s kvalitním ochranným faktorem dle fototypu a další prostředky dle individuálního zvážení a zdravotního stavu cestovatele. Důležitou součástí lékárničky při cestách do malarických oblastí jsou antimalarika, moskytiéra na spaní, moskytiérová ochrana hlavy, případně moskytiérová mikina.

Na co ještě bych měl dávat na cestách pozor?

Před cestou je důležité vyhodnotit svůj zdravotní stav, fyzické schopnosti a náročnost plánované cesty. Cesta by měla odpovídat možnostem cestovatele. Při pochybnostech je potřeba konzultovat rizika se svým lékařem a se specialistou na cestovní medicínu. Kromě již zmíněných rizik v předchozích odpovědích je nutné vzít v úvahu náročnost klimatu, nebezpečí slunečního záření, problematiku cestování letadlem na velké vzdálenosti, kinetózy, pásmovou nemoc, hlubokou žilní trombózu, výškovou nemoc, rizika spojená s koupáním a potápěním a rizika ze strany zvířat. Je důležité myslet na prevenci nehod a úrazů na cestách. Samozřejmostí je kvalitní cestovní pojištění. Speciální pozornost pak musí prevenci věnovat cestovatelé s vážnějším základním onemocněním, děti, těhotné ženy a senioři. 

Líbilo? Sdílejte! 😉