Zajímavá místa a informace o cestování

Showing: 6 - 10 of 10 RESULTS
Cestička vyhlídkou
PŘÍRODOU V PRAZE Toulky Krajinou

Vyhlídkové místo Podolský profil

Již čtvrtá toulka přírodou v Praze vás zavede do bývalého stěnového lomu, ležícího v pravém svahu vltavského údolí. Na dně lomu se dnes nachází známý plavecký stadión Podolí. Lokalita byla odkryta lidskou činností, a to těžbou vápenců. Těžba zde byla …

Přírodní památka Lítožnice
PŘÍRODOU V PRAZE

Přírodní památka Lítožnice

Na severovýchod od obce Dubeč, přibližně 300 m východně od silnice z Dubče do Běchovic, se nachází náš pátý cíl přírodou v Praze. Lítožnice jsou seskupení tří rybníků, které zde tvoří významnou domovinu vodního ptactva a lesa, který nabízí klidnou …

PŘÍRODOU V PRAZE

Milíčovský les u Jižního Města

První díl našeho seriálu Přírodou v Praze, vás zavede do Milíčovského lesa, nacházejícího se na okraji Prahy u Jižního Města. Tato přírodní památka (PP) skrývá mnoho druhů vzácných rostlin a živočichů. Naleznete zde také tři rybníky, které patří do této …